ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ในการคัดเลือกว่าหุ้นตัวใดจะนำมารวมไว้ในกลยุทธ์ ProPicks นั้น ตัวชี้วัดและปัจจัยอื่น ๆ อะไรบ้างที่โมเดล AI จะนำมาพิจารณา?

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น